| aprilie 13, 2020

După 1989, în efervescența libertății care începea să fie asigurată de regimul democratic în plin proces de edificare, au început să apară numeroase publicații. Vom încerca să oferim câteva informații generale valabile pentru anul 1990, despre câteva periodice cu apariție zilnică sau săptămânală, o bună parte din ele oferind spații generoase pentru reflectarea evenimentelor din Piața Universității.

„22” – „publicație săptămânală editată de Grupul pentru Dialog Social”, redactor șef Stelian Tănase, redactor șef adjunct Gabriela Adameșteanu, primul număr a apărut la 22 ianuarie 1990.

„Adevărul” – „cotidian politic și social”, primul număr a apărut la 25 decembrie 1989, ziar considerat apropiat al FSN.

„Azi” – „cotidian al Frontului Salvării Naționale”, director onorific acad. Alexandru Bîrlădeanu, redactor șef Octavian Știreanu, Redactor șef adjunct Stelian Moțiu, ziarul „de casă” al FSN, calitate anunțată încă de la primul număr, 11 aprilie 1990.

„Baricada” – „săptămânal independent de opinie și cultură”, cu deviza „recunoștință veșnică tineretului român” , redactor șef Eduard Victor-Gugui, redactor șef adjunct Adrian Ștefan Iurașcu, primul număr a văzut lumina tiparului la 17 ianuarie 1990.

„Cuvântul” – „săptămânal de atitudine”, director Radu G. Țeposu, numărul 1 a apărut în anul 1990.

„Dimineața” – „cotidian de opinie democratică și informație”, director Al. Piru, primul număr a apărut la 19 februarie 1990, ziar considerat apropiat al FSN.

„Dreptatea” – „organ al Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat”, „cotidian de seară”, director de onoare N. Carandino, anul 1990 era cel de-al XXII-lea de apariție.

„Oblio” – „revistă editată de Partidul Național Democrat”, fondat în 21 decembrie 1989, redactor șef Narcis Zărnescu, anul 1990 era primul de apariție.

„Piața Universității” – „comentarii social-culturale”, redactor șef Alexandru Horia, redactor șef adjunct Emil Mihail Lungeanu, numărul întâi de apariție a fost pe luna aprilie 1990.

„România liberă” – „ziar independent, de opinie, informație și reportaj”, director onorific Octavian Paler, anul 1990 era cel de-al XLVIII-lea an de apariție

„România liberă” – „ziar independent, de opinie, informație și reportaj”, „ediția internațională (selecție săptămânală a articolelor apărute în cotidianul nostru)”.

„România literară” – „săptămânal editat de Uniunea Scriitorilor din România”, în anul 1990 apărea în cel de-al XXIII-lea an de existență, primul număr fiind publicat la 6 ianuarie 1990.

„«???» Universității” – „proletari din toate țările, iertați-ne”, cu mențiunea „nu avem nici o legătură cu Clubul eroilor Tineri”, redactor șef Alexander Baumgarten, redactor șef adjunct Dan Mircea Cipariu, anul 1 de apariție a fost în 1990.

„Tinerama” – „economie în buzunarele goale”, redactor Max Bănuș, anul 1990 era primul de apariție.

„Tineretul liber” – ziar „apropiat” FSN, primul an de apariție a fost în 1989, primul număr pe anul 1990 a fost la 4 ianuarie.

„Viitorul” – „cotidian al Partidului Național Liberal”, director Paul Lăzărescu, anul 1990 era cel de-al XXXII-lea de apariție.

„Zig-zag magazin” – „revistă de actualități și reportaje”, motto: „Nu cred că mai este în lume vreo țară în care să se consume atâta energie în politică” (Mircea Eliade), primul an de apariție a fost în 1990.

Astăzi, periodicile enumerate cu titlu de exemplu, pentru că mai sunt multe altele doar pentru anul 1990 (precum „Expres”, „Phoenix”, „Naţiunea”, „România Mare”, „Europa”), constituie o sursă importantă pentru reconstituirea evenimentelor petrecute în Piața Universității în urmă cu 30 de ani. Ele cuprind documente primare precum scrisori deschise, comunicate, apeluri, interviuri, declarații, editoriale, fotografii, caricaturi și altele. Unele publicații, cum este și astăzi, reprezentau punctul de vedere al anumitor personalități și colectivități sau erau favorabile lor, unele sunt cu apariție zilnică, altele săptămânală, unele periodice erau „de largă circulație”, de „uz general” și cu tiraj pe măsură, altele aveau o distribuire mai puțin întinsă, specifice unui anumit domeniu (cultura) și cu un tiraj mic.

  | aprilie 13, 2020

Sursa :  /muzeu.unibuc.ro/

Lasă un răspuns